Söka ersättning

Så här söker du ersättningDin första arbetslösa dag anmäler du dig till Arbetsförmedlingen. Det kan du göra digitalt på arbetsförmedlingens hemsida

Fyll i ansökan om ersättning

När du anmält dig på Arbetsförmedlingen loggar du in på Mina sidor och fyller i en ansökan om ersättning. Du kommer då att få en att-göra lista med de saker du behöver skicka in/ladda upp till oss. Har du inte möjlighet att logga in till Mina sidor ber vi dig kontakta oss på 08-613 75 60.

Tidrapport skickas in varje vecka

Tidigast en vecka efter det att du anmält dig på Arbetsförmedlingen rapporterar du din tid. Detta gör du på Mina sidor. Har du inte möjlighet att logga in till Mina sidor vill vi att du ringer oss på 08-613 75 60. Så fort vi har ett komplett ärende tar vi ett beslut.

Speciella regler för arbete inom EU

Vill du söka arbete utomlands inom Europa? Eller kommer du tillbaka till Sverige från ett annat EU/EES land? Då råder det speciella regler. Du läser mer om detta på Inspektionen för arbetslöshetsförsäkrings (IAF) hemsida. 

Vad krävs för att kunna få ersättning?

För att kunna söka ersättning krävs det att du är anmäld på arbetsförmedlingen, kan stå till förfogande och uppfyller ett arbetsvillkor

Arbetsvillkoret är ett villkor som bestämmer hur mycket du ska ha arbetat innan din arbetslöshet för att kunna få ersättning. Du uppfyller ett arbetsvillkor på fyra olika sätt.

Läs mer om arbetsvillkoret i vårt informationsblad