12 maj 2017
Kategori: Nyheter
12 maj 2017,
 Off

Ny deltidsregel från 15 maj 2017

Från och med 15 maj 2017 förändras deltidsbegränsningen till 60 deltidsveckor. En deltidsvecka är en vecka där du både arbetat och fått ersättning. Deltidsdagar du fått enligt den tidigare regeln om 75 deltidsdagar kommer att omvandlas till veckor.

Deltidsbegränsningen förändras från och med den 15 maj (vecka 20). Istället för 75 deltidsdagar kommer du då ha rätt till 60 deltidsveckor. En vecka där du arbetat och fått ersättning räknas som en deltidsvecka. För tid innan 15 maj (vecka 20) gäller fortfarande den gamla regeln om 75 deltidsdagar. Tiden för din ansökan, tidrapporten på de så kallade kassakorten, avgör vilken regel som används.

Exempel på vilken regel som används
En tidrapport som avser vecka 18 skickas in 15 maj 2017. Här gäller den tidigare regeln om 75 dagar då tidrapporten avser tiden 1-7 maj.

En tidrapport som avser vecka 20 skickas in 29 maj. Här gäller den nya regeln om 60 veckor då tidrapporten avser tiden 15-21 maj.

Dagar räknas om till veckor
De deltidsdagar som du fått enligt den gamla 75 dagarsregeln kommer att räknas om till deltidsveckor. Då kommer vi att titta på hur många veckor du kombinerat arbete och ersättning. En deltidsvecka är nämligen en vecka där du arbetat och fått ersättning. Hur många dagar i veckan du arbetat spelar ingen roll, sker det under en och samma vecka räknas det som en deltidsvecka.

Exempel på omräkning till veckor
Du har under 10 veckor fått 3 deltidsdagar i veckan före den 15 maj. Det här innebär att du har använt 30 av de 75 deltidsdagarna. När den nya regeln börjar gälla räknas dagarna om till veckor. Du har då använt 10 av de 60 veckorna då du kombinerat arbete och ersättning i 10 veckor.

Du har under 19 veckor fått 4 deltidsdagar per vecka. Det här innebär att du använt 75 deltidsdagar innan 15 maj och därmed inte har rätt till ersättning för veckor du också arbetar. När den nya regeln börjar gälla och omräkningen sker har du bara använt 19 av de 60 veckor du har rätt till. Det här innebär att du från och med de nya reglerna har rätt till ersättning för veckor med arbete igen.

Du har fått en ersättningsdag per vecka under 60 veckor. De här innebär att du före 15 maj har använt 60 av de 75 deltidsdagarna och har 15 kvar. När dagarna räknas om till veckor har du däremot använt alla 60 veckor. Det här innebär att du när de nya reglerna börjar gälla inte har rätt till ersättning för veckor du också arbetar. Ersättning kan då bara betalas ut för helt arbetslösa veckor.

Kontakta oss
Har du frågor kring deltidsreglerna ber vi dig ringa oss på 08-613 75 60 eller skriva ett meddelande vid Mina sidor.

Comments are closed.