Vilka är vi?

Journalisternas arbetslöshetskassa är en ekonomisk förening med viss myndighetsutövning. Vår verksamhet regleras till största del av lagen om arbetslöshetsförsäkring, ALF, och lagen om arbetslöshetskassor, LAK. .

Vad gör vi?

Vi erbjuder journalister och andra redaktionellt anställda medlemskap i en arbetslöshetskassa. Detta gör vi för att våra medlemmar ska få en trygghet vid arbetslöshet.

Vad vill vi?

Vi vill vara det bästa alternativet för journalister som ska välja a-kassa. För att detta ska vara möjligt har
vi ett antal mål att jobba efter.

  • Vi ha nöjda medlemmar
  • Vi vill snabbt ta hand om och ta korrekta beslut
  • Vi vill ha en stabil ekonomi som sköts
    tryggt enligt regler

Bild på att med texten press

Presshatt


Om oss

Vi jobbar mot

Vi jobbar också för att du ska få ett bra bemötande och kunna svara på dina frågor när du kontaktar oss. Vår information ska vara korrekt men lätt att förstå.

Du ska snabbt kunna få korrekt utbetalning vilket uppnås genom en snabb och felfri handläggning. Vi jobbar även mot att alla kunder behandlas lika och att de avgifter du betalar inte är onödigt hög.