A-kassans organisationBakom handläggarna finns en kassaföreståndare och en styrelse. Kassans styrelse består av fyra ledamöter. Styrelsen ansvarar för kassans organisation och förvaltning av kassans angelägenheter. Kassaföreståndaren ansvarar för den löpande förvaltningen enligt gällande regler och enligt de riktlinjer som styrelsen meddelar.

A-Kassans styrelse

- vald och konstituerad den 13 april 2016


Styrelseordförande: Stephen Lindholm

Vice Styrelseordförande: Ulrica Widsell

Ledamot – stämmovald: Åsa Ohlsson

Ledamot – utsedd av staten: Elisabeth Lane

Suppleant– stämmovald : Lovisa Höök

Suppleant – utsedd av staten: Birgitta Smedberg


Kassaföreståndare: Wolfgang Ramstedt

För närvarande arbetar tre handläggare och en kassaföreståndare på Journalisternas arbetslöshetskassa.

Kassaföreståndare Wolfgang Ramstedt

Kassaföreståndare Wolfgang Ramstedt