Pension

Pension och a-kassaPension påverkar din ersättning genom att ett avdrag från din ersättning görs. Hur mycket som dras av från din ersättning beror på vilken typ av pension du har samt storleken på pensionen. Viktigt att komma i håg är att avdraget fortfarande görs om du väljer att stoppa utbetalningarna av pensionen.

Detta gäller för allmän pension

Om du får allmän pension har du rätt till 65% av din genomsnittliga inkomst. En 1/260 av din årspension dras även av från din ersättning per dag.

Detta gäller vid tjänstepension

Får du tjänstepension men inte allmän pension får du 80% av din genomsnittliga inkomst. Ett avdrag på 1/22 (om beloppet anges per månad) eller 1/260 ( om beloppet anges per år) av ditt pensionsbelopp görs.