19 juni 2024
19 juni 2024,
 Off

Sent i går kväll röstade riksdagen igenom det förslag regeringen lagt fram för en ny arbetslöshetsförsäkring. Denna nya försäkring ska träda i kraft från 1 oktober 2025. Den nya arbetslöshetsförsäkringen innebär i huvuddrag att a-kassan ska beräknas efter inkomst i stället för som idag efter arbetad tid.

Från den 1 oktober 2025 ska a-kassan baseras på inkomst. Det innebär att dagens arbetsvillkor kommer att ersättas med ett inkomstvillkor. I detta villkor framgår det vilken minsta månadsinkomst och hur länge du måste ha haft denna för att få rätt till ersättning.

Medlemskapet blir viktigare
Ditt medlemskap i a-kassan kommer bli ännu viktigare från 2025. Tiden du varit medlem kommer nämligen påverka hur lång tid du kan få ersättning och även hur stor ersättningen från a-kassan blir. En kort medlemstid kommer innebära både lägre ersättning och kortare tid du kan få ersättning.

Ersättningsnivåerna kommer även att trappas ner i snabbare takt än vad som sker idag.

Från 1 oktober 2025 kommer du att ansöka om ersättning månadsvis i efterskott. En tidsgräns på tre månader kommer även att införas. Det innebär att du måste ansöka om ersättning senast inom tre månader.

Endast nya ersättningsperioder omfattas av nya försäkringen

Den nya försäkringen ska införas den 1 oktober 2025, men det är bara dem som får en ny ersättningsperiod som omfattas av den nya perioden från start. De som redan har en ersättningsperiod enligt den gamla försäkringen kommer att fortsätta på denna tills den perioden är slut.

Observera att det kan komma förändringar till ovan.   

Comments are closed.