8 november 2022
8 november 2022,
 Off

Vad tycker du om vår service?

Vi arbetar ständigt med att förbättra oss och vår service. Därför kommer vi tillsammans med Sveriges a-kassor och Sifo att genomföra en enkätundersökning i november.

Undersökningen genomförs av Sifo med hjälp av en webbaserad enkät. Du kommer att få enkäten via e-post under november. Det är helt frivilligt att svara på enkäten men vi är oerhört tacksamma om du väljer att svara då vi inte kan ersätta dig med någon annan. 

Alla svar hanteras konfidentiellt av Sifo och ingen på a-kassan, Sveriges a-kassor eller annan utomstående kommer att kunna ta del av några enskilda svar.

Stort tack för din medverkan.

Comments are closed.