Om oss


Journalisternas arbetslöshetskassa finns till för dig i mediebranschen så att du kan känna dig trygg i ditt arbetsliv. Vi erbjuder medlemskap och vid eventuell arbetslöshet finns vi där och kan betala a-kassa medan du söker nytt arbete.

Vi vill vara det bästa alternativet för dig som ska välja en a-kassa. För att vi ska kunna bli det arbetar vi för följande mål

 • Våra medlemmar ska vara nöjda
 • Vi ska snabbt handlägga ärenden och fatta korrekta beslut
 • Våra medlemmar ska kunna förstå vår information och få ett bra bemötande när de kontaktar oss
 • Våra avgifter ska inte vara orimligt höga
 • Vår ekonomi ska vara stabil och skötas tryggt enligt gällande regler

Vår organisation

Hos oss arbetar tre handläggare och en kassaföreståndare med den dagliga verksamheten. Bakom handläggarna och kassaföreståndaren finns en styrelse som ansvarar för organisationen av kassan och kassans angelägenheter. Kassaföreståndare för Journalisternas arbetslöshetskassa är Wolfgang Ramstedt.

A-kassans styrelse

 • Styrelseordförande: Tomas Backlund
 • Vice styrelseordförande: Tomas Gjerdingen
 • Ledamot -stämmovald: Elisabeth Hedman
 • Ledamot- utsedd av staten: Göran Ekström
 • Suppleant - stämmovald: Anna Roos
 • Suppleant - vald av staten: Åsa Nordlund

Här kan du läsa kassans stadgar

 

Kassaföreståndare Wolfgang Ramstedt

Kassaföreståndare Wolfgang Ramstedt