Om oss


Journalisternas arbetslöshetskassa finns till för dig i mediebranschen så att du kan känna dig trygg i ditt arbetsliv. Vi erbjuder medlemskap och vid eventuell arbetslöshet finns vi där och kan betala arbetslöshetsersättning medan du söker nytt arbete.

Vi vill vara det bästa alternativet för dig som ska välja en a-kassa. För att vi ska kunna bli det arbetar vi för följande mål

 • Våra medlemmar ska vara nöjda
 • Vi ska snabbt handlägga ärenden och fatta korrekta beslut
 • Våra medlemmar ska kunna förstå vår information och få ett bra bemötande när de kontaktar oss
 • Våra avgifter ska inte vara orimligt höga
 • Vår ekonomi ska vara stabil och skötas tryggt enligt gällande regler

Vår organisation

Hos oss arbetar två handläggare och en kassaföreståndare med den dagliga verksamheten. Bakom handläggarna och kassaföreståndaren finns en styrelse som ansvarar för organisationen av kassan och kassans angelägenheter. Kassaföreståndare är Kristian Englund.

A-kassans styrelse

 • Styrelseordförande: Tomas Backlund
 • Vice styrelseordförande: Ann Johansson
 • Ledamot -stämmovald: Elisabeth Hedman
 • Ledamot- utsedd av staten: Göran Ekström
 • Suppleant - stämmovald: Kim Nilsson
 • Suppleant - vald av staten: Åsa Nordlund

Här kan du läsa kassans stadgar