Semester/ ledighet och a-kassa


Tid där du har semester eller själv väljer att ta ledigt är tid du inte rätt till ersättning. Semester och ledighet är alltid hela dagar, även om du har ett deltidsarbete där du arbetar mindre än åtta timmar per dag. Arbetslösa dagar mellan semesterledighet är även det att räknas som semester.

Semester och deltidsarbete

När du har semester från ett deltidsarbete räknas hela denna period som semester. Det vill säga du har inte rätt till ersättning under tiden du har semesterledigt även om ditt deltidsarbete understiger åtta timmar per dag. Samma sak gäller om du har ett arbete där du arbetar heltid en vecka och är arbetslös på heltid en vecka. På din tidrapport fyller du i semester.

Semester/ledighet utan arbete

Du kan själv välja att ta ledigt. Under denna tid står du inte till förfogande och har alltså inte rätt till någon ersättning från a-kassan. Tiden du är ledig kryssar du i ”kan ej ta arbete” på tidrapporten.

Tar du ledigt under en längre tid bör du även kontakta Arbetsförmedlingen.

Lagar och regler