Studier och a-kassa

Studier och a-kassaGenerellt sett kan du inte få ersättning i samband med studier. Studerar du är du att inte att ses som arbetslös utan studerande enligt lagen. Det finns dock undantag.

  • Orienteringskurser
  • En kurs som syftar till att ge en orientering om olika yrken och utbildningsvägar eller underlätta omställning från ett arbete till ett annat. En sådan kurs kan du delta i samtidigt som du får ersättning i högst 15 dagar.

  • Kurser på max 50 %
  • Det kan du läsa i samband med ersättning i högst 20 veckor. Det spelar ingen roll om kursen är distans eller inte.

  • Tidigare heltidsstudier som bedrivits i samband med heltidsarbete
  • Studierna ska ha påbörjats minst 15 veckor innan arbetslösheten och arbetet får inte heller ha upphört på grund av studierna. Detta kan du fortsätta läsa i högst 20 veckor.

I alla tre undantag får studierna inte finansieras med något studiestöd och studierna får inte hindra dig från att kunna söka och ta ett arbete.