Arbete i annat EU/EES land

Arbete i annat EU/EES land


Du kan endast vara försäkrad i ett land åt gången, i det land du arbetar i. Är du utsänd från en svensk arbetsgivare och får din lön utbetalad från Sverige ska du dock vara försäkrad i Sverige även om du arbetar utomlands.

Arbetslös efter arbete utomlands

Om du blir arbetslös efter att ha arbetat utomlands måste du först arbeta i Sverige innan du åter kan bli medlem och få ersättning. Denna regel brukar kallas för arbetskrav. Det finns dock undantag från denna regel. Har du arbetat inom EU men behåller din bosättning i Sverige och besöker denna regelbundet kan du räknas som äkta eller oäkta gränsarbetare. Då kan du bli medlem igen utan att behöva uppfylla arbetskravet. Så länge du arbetar ska du däremot vara försäkrad i ditt arbetsland.

Den nordiska femårsregeln

Du som tidigare varit medlem i en svensk
a-kassa och sedan arbetar i ett annat nordiskt land kan omfattas av den så kallade nordiska femårsregeln. Den innebär att du kan bli medlem igen inom fem år utan att för behöva arbeta i Sverige. Du måste ansöka om medlemskap inom åtta veckor från det att du lämnade det andra nordiska landet.

Ta med svensk a-kassa utomlands

Du kan ansöka om att få ta med din svenska
a-kassa medan du söker arbete i ett annat EU/ EES- land. Detta gör du via Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring, IAF:s hemsida.

Kontakta oss

Reglerna krin ng arbete inom EU/EES är omfattande. Detta är endast en liten del. Vi rekommenderar att du ringer oss på
08-6137560 om du har frågor kring just din situation.


Relevanta dokument
Ansök om sökanderesa
observera att länken går vidare till IAF:s hemsida.
För dig som söker arbete i annat EU-land (PDF 79kB)