Godkänt extraarbete

Godkänt extraarbete


Ett godkänt extraarbete är ett arbete du haft jämsides med ett heltidsarbete i minst ett år. Ett godkänt extraarbete påverkar inte din ersättning.

För att vi ska kunna godkänna ett extraarbete måste ett par villkor vara uppfyllda.

  • Du måste ha arbetat minst 12 månader i ditt extraarbete jämsides med att du också arbetat heltid i en huvudsysselsättning. I detta ingår inte avgångsvederlag eller arbetsbefriad tid.
  • Din huvudsysselsättning och extraarbete måste kunna särskiljas. Du kan till exempel inte arbeta som dokumentärfilmare i både huvudsysselsättning och extraarbetet.
  • Din inkomst från extraarbetet får inte heller överstiga 3 060 kronor/vecka.