Pension

Pension och a-kassa

När du tar ut pension påverkar det din ersättning från a-kassan. Din ersättning per dag dras av med en 1/260 av din årspension, detta motsvarar antalet arbetsdagar på ett år. Om din ersättning efter pensionsavdraget understiger 10 kronor kommer den inte att betalas ut.

Pensionen måste anknyta till förvärvsarbete

Det är endast pension som har anknytning till förvärvsarbete påverkar din ersättning från a-kassan. Det här innebär att pensionen ska ha betalats ut av arbetsgivare eller från pensionsbolag.

De pensioner som påverkar ersättning är följande:

  • Allmän pension
  • Tilläggspension
  • Premiepension
  • Garantipension
  • Tjänstepension

Om du avbryter pensionsutbetalningarna

Stoppar du dina pensionsutbetalningar stoppas även avdraget på din ersättning per dag. Det är viktigt att du tar kontakt med oss om du stoppar dina utbetalningar så att du får en korrekt ersättning per dag.