Om ersättningsperioden

Om ersättningsperioden



Din ersättningsperiod är 300 dagar lång, 450 dagar och du har barn under 18 år. Du får ersättning för den arbetslösa tid som finns kvar i en vecka. Som mest kan du få fem dagar i veckan.

Första dagarna är karens

De första två dagarna i perioden är alltid karens. Det innebär att du inte får någon ersättning för dessa dagar. Karensen dras för dagar du annars skulle fått ersättning för.

A-kassan baseras på tidigare arbetad tid och inkomst

Hur mycket du får i a-kassa är individuellt och beror på hur mycket du arbetat och tjänat i genomsnitt innan du blev arbetslös, samt om du har en inkomstbaserad ersättning eller får ersättning enligt ett grundbelopp.

För den inkomstbaserade ersättning gäller följande

  • Dag 1-100, 80 % av din inkomst men max 1 200/dag
  • Dag 101-200 80% av din inkomst men max 1 000 kr/dag
  • Dag 201-300 70% av din inkomst men max 1 000 kr/dag
  • Dag 301 – 450 ( om du har barn under 18 år när perioden är slut) 70% av din inkomst men max 1 000 kr/dag.

Ersättning från grundbeloppet styrs av tidigare arbete

  • En genomsnittlig arbetstid på 40 timmar ger ca 510 kr/dag
  • En genomsnittlig arbetstid på 30 timmar ger ca 382 kr/dag
  • En genomsnittlig arbetstid på 20 timmar ger ca 255 kr/dag
Tänk på att detta är bruttobelopp och att du betalar skatt på din a-kassa.