Om ersättningsperioden

Om ersättningsperiodenDin ersättningsperiod är 300 dagar lång, 450 dagar och du har barn under 18 år. Du får ersättning för den arbetslösa tid som finns kvar i en vecka. Som mest kan du få fem dagar i veckan.

Första dagarna är karens

De första sex dagarna i perioden är alltid karens. Det innebär att du inte får någon ersättning för dessa dagar. Karensen dras för dagar du annars skulle fått ersättning för.

Regeringen beslutade den 30 mars att tillfälligt ta bort de sex karensdagarna. Detta beslut gäller under perioden 30 mars 2020 - 3 januari 2021.

A-kassan baseras på tidigare arbetad tid och inkomst

Hur mycket du får i a-kassa är individuellt och beror på hur mycket du arbetat och tjänat i genomsnitt innan du blev arbetslös, samt om du har en inkomstbaserad ersättning eller får ersättning enligt ett grundbelopp.

För den inkomstbaserade ersättning gäller följande

  • Dag 1-100, 80 % av din inkomst men max 910Kr/dag
  • Dag 101-200 80% av din inkomst men max 760 kr/dag
  • Dag 201-300 70% av din inkomst men max 760 kr/dag
  • Dag 301 – 450 ( om du har barn under 18 år när perioden är slut) 70% av din inkomst men max 760 kr/dag.

Regeringen har beslutat att tillfälligt höja maxtaket i den inkomstbaserade ersättningen. Från och med den 13 april 2020 är maxtaket under dag 1-100 1200 kronor per dag, Denna tillfälliga höjning gäller fram till 3 januari 2021. Från den 29 juni höjs även taket för ersättningen från dag 101 till max 1 000 kronor per dag.

Ersättning från grundbeloppet styrs av tidigare arbete

  • En genomsnittlig arbetstid på 40 timmar ger ca 365 kr/dag
  • En genomsnittlig arbetstid på 30 timmar ger ca 274 kr/dag
  • En genomsnittlig arbetstid på 20 timmar ger ca 183 kr/dag

I de nya tillfälliga reglerna inkluderas även en höjning av grundersättningen. Från den 13 april 2020 fram till 3 januari 2021 gäller följande för grundersättningen:

  • En genomsnittlig arbetstid på 40 timmar ger ca 510 kr/dag
  • En genomsnittlig arbetstid på 30 timmar ger ca 382 kr/dag
  • En genomsnittlig arbetstid på 20 timmar ger ca 255 kr/dag
Tänk på att detta är bruttobelopp och att du betalar skatt på din a-kassa.