Arbetsförmedlingen och sanktioner


När du är anmäld på Arbetsförmedlingen ska du följa deras instruktioner. Det kan bland annat handla om att:

  • Lämna aktivitetsrapport varje månad
  • Besöka Arbetsförmedlingen för möte
  • Aktivt söka arbeten
  • I övrig följa din handlingsplan

Följer du inte de instruktioner Arbetsförmedlingen satt upp eller att du avvisat ett lämpligt arbete/arbetsmarknadsprogram eller orsakat att en anställning inte kommit till stånd riskerar du att drabbas av sanktioner som påverkar din a-kassa. Dessa sanktioner följer en trappa beroende på hur många gånger det skett.

  1. Varning
  2. 1 dags avstängning
  3. 5 dagars avstängning
  4. 10 dagars avstänging
  5. Rätten till ersättning upphör

Aktivitetsrapportera senast den 14:e

Varje månad ska du lämna in en aktivitetsrapport. Faller den 14:e på en helg eller röd dag gäller nästkommande vardag. I dessa rapporter ska du redovisa vad du gjort föregående månad för att ta dig ur din arbetslöshet, exempelvis vilka arbeten du sökt. Du skickar dessa rapporter digitalt till Arbetsförmedlingen. Läs mer om rapporterna på Arbetsförmedlingens hemsida