Arbetsvillkor

Arbetsvillkor - ett krav för ersättning

Arbetsvillkoret styr hur mycket du ska ha arbetat före din arbetslöshet. För att uppfylla arbetsvillkoret ska du ha arbetat:

  • Minst 80 timmar under sex månader inom en kvalifikationstid på 12 månader
  • Minst 480 timmar totalt under sex sammanhängande månader under en period på 12 månader, ingen månad får understiga 50 timmar.
  • Minst 4 månaders arbete med minst 80 timmar plus max två månader så kallad jämställd tid (totalförsvarsplikt eller föräldrapenning)
  • Minst 4 sammanhängande månader med totalt minst 330 timmars arbete plus max två månader med jämställd tid (totalförsvarsplikt eller föräldrapenning)

Tillfälliga regler under 2020

Regeringen presenterade den 30 mars lättnader i arbetsvillkoret. Från den 13 april 2020 krävs det att du arbetat:
  • minst 60 timmars under sex månader under de senaste tolv månaderna
  • minst 420 timmar totalt under sex sammanhängande månader under tolv månader, ingen månad får understiga 40 timmar
  • Medlemsvillkor

    För att kunna få en ersättning som är baserad på din tidigare inkomst krävs det att har varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader och att du uppfyller arbetsvillkoret inom den tiden du har varit medlem i a-kassan. Har du gjort detta uppfyller du det så kallade medlemsvillkoret.

Relevanta dokument
Arbetsgivarintyg
Länken går till portalen arbetsgivarintyg,nu där din arbetsgivarintyg kan fylla i ett arbetsgivarintyg.
Om arbetslöshetsersättningen (PDF 409kB)