Arbetsvillkor

Arbetsvillkor - ett krav för ersättning

Arbetsvillkoret styr hur mycket du ska ha arbetat före din arbetslöshet. För att uppfylla arbetsvillkoret ska du inom en kvalifikationstid på 12 månader ha arbetat:

  • minst 60 timmars under sex månader under de senaste tolv månaderna
  • minst 420 timmar totalt under sex sammanhängande månader, ingen månad får dock understiga 40 timmar

Medlemsvillkor

För att kunna få en ersättning som är baserad på din tidigare inkomst krävs det att har varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader och att du uppfyller arbetsvillkoret inom den tiden du har varit medlem i a-kassan. Har du gjort detta uppfyller du det så kallade medlemsvillkoret.