Arbetsvillkor

ArbetsvillkorArbetsvillkoret styr hur mycket du ska ha arbetat före din arbetslöshet. Detta arbetsvillkor måste vara uppfyllt inom en kvalifikationstid på 12 månader. Det finns fyra sätt att uppfylla detta arbetsvillkor.

  • Arbetat 6 månader med minst 80 timmars arbete
  • Arbetat 6 sammanhängande månader där ingen månad understiger 50 timmars arbete och det totalt sätt finns 480 timmar.
  • Minst 4 månaders arbete med minst 80 timmar plus max två månader så kallad jämställd tid (totalförsvarsplikt eller föräldrapenning)
  • Minst 4 sammanhängande månader med totalt minst 330 timmars arbete plus max två månader med jämställd tid (totalförsvarsplikt eller föräldrapenning)

Medlemsvillkor

För att kunna få en ersättning som är baserad på din tidigare inkomst krävs det att har varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader sammanhängande och att du uppfyller arbetsvillkoret inom tiden du har varit medlem. Har du gjort detta uppfyller du det så kallade medlemsvillkoret.

Relevanta dokument
Arbetsgivarintyg
Länken går till portalen arbetsgivarintyg,nu där din arbetsgivarintyg kan fylla i ett arbetsgivarintyg.
Om arbetslöshetsersättningen (PDF 409kB)