Deltidsföretag

Deltidsföretag

( den så kallade 17/10 regeln)

Ett godkänt deltidsföretag är ett företag vi har godkänt att du har kvar medan du söker ersättning. Du får dock endast arbeta ett begränsat antal timmar. Dessa timmar är det genomsnitt som du arbetat i ditt företag de senaste 12 månaderna.

Kraven som ställs på ett deltidsföretag är

  • 6 månader där du arbetat minst 17 timmar/vecka i en anställning och max 10 timmar/vecka i ditt företag
  • Inkomsten får inte överstiga tre gånger högsta dagpenning /vecka, 3600kr/vecka

Genomsnittet anges på tidrapporten varje vecka

Det genomsnitt vi räknar fram redovisar du varje vecka på din tidrapport. Du blir ersatt för de timmar som finns kvar denna vecka.