Ersättningsperiodens slu

Ersättningsperiodens slut


När du fått din 300:e dag är din period och a-kassa från oss slut. Vi tittar på två saker för att se om du kan fortsätta få a-kassa från oss. Dessa två punkter är:
  • Om du har barn under 18 år
  • Om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor

Barn under 18år

Har du barn under 18 år när din period är slut får du automatiskt 150 dagar extra. Observera att detta sker först när perioden är slut.

Uppfyller ett nytt arbetsvillkor

Om du uppfyllt ett nytt arbetsvillkor har du rätt till en ny ersättningsperiod på 300 dagar. Du har då rätt till 80% av din genomsnittliga inkomst på en kvalifikationstid på 12 månader där arbetsvillkoret finns. Är det mer förmånligt kan du istället få 65% av tidigare genomsnittlig inkomst från din gamla ersättningsperiod. Denna skyddsregel kan du endast få två gånger efter varandra.

Inget av ovan

Om du varken har barn under 18 år eller uppfyller ett nytt arbetsvillkor hänvisas du till Jobb- och utvecklingsgarantin via Arbetsförmedlingen. Du har då rätt till 65% av din genomsnittliga inkomst i aktivitetsstöd som betalas av Försäkringskassan.

Arbetar du - Skicka arbetsgivarintyg

Tänk på att skicka in arbetsgivarintyg till oss om du arbetar i programmet. Uppfyller du ett nytt arbetsvillkor i Jobb-och utvecklingsgarantin har du nämligen rätt att skrivas ut och fortsätta på a-kassa istället.