Avgångsvederlag


Ett avgångsvederlag får du mot det att din anställning upphör. Under tiden du har avgångsvederlag har du inte rätt till någon ersättning från a-kassan. Avgångsvederlaget ses istället som arbete och räknas med till din a-kassa.

Vi räknar fram hur lång tid avgångsvederlaget räcker

Hur lång tid du har avgångsvederlag beror på hur mycket pengar du fått samt sin lön. Med hjälp av dessa faktorer omvandlar vi ditt avgångsvederlag till tid som läggs ut från och med dagen efter anställningens slut. Under tiden med avgångsvederlaget ska du vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen . Detta för att skydda din SGI (sjukpenninggrundande inkomst).

Efter avgångsvederlagets slut

Efter det att ditt avgångsvederlag är slut och du behöver söka ersättning tar du kontakt med Arbetsförmedlingen och anmäler dig som ersättningssökande. Din a-kassa kommer sedan att baseras på dina 12 senast arbetade månader.

Vad behöver jag skicka in

  • Arbetsgivarintyg
  • Överenskommelse om avgångsvederlag
  • Intyg på vad du gjort under tiden med avgångsvederlag