Företag och a-kassa

Företag och a-kassaFör att kunna få rätt till ersättning krävs det att all verksamhet i eget företag har upphört. Arbetslöshetsersättning ska inte kunna användas för att starta upp ett företag eller för att fortsätta driva företag som inte är lönsamma. Därför måste du som har ett eget företag antingen måste lägga företaget vilande eller lägga ned det helt, det vill sig säga avregistrera företaget, för att kunna få a-kassa. Om ditt företag däremot uppfyller villkoren för att kunna godkännas som ett extraarbete eller som ett deltidsföretag kan företaget drivas vidare i begränsad form. Om företaget kan godkännas som extraarbete eller deltidsföretag prövas i samband med att vi prövar din rätt till a-kassa.

Vem är företagare?

För att bedömas som företagare ska dessa tre företagskriterier vara uppfyllda:
  • Driva näringsverksamhet
  • Vara personligt verksam i företaget
  • Ha väsentlig inflytande

Lägga företaget vilande

Att lägga företaget vilande innebär att du styrker att det inte sker någon verksamhet i företaget. Ditt företag får alltså fortfarande vara registrerat men du får inte arbeta någonting i det.

Att lägga företaget vilande innebär att du styrker att det inte sker någon som helst verksamhet i företaget. Ditt företag får alltså fortfarande vara registrerat men du får inte arbeta någonting i det eller marknadsföra dig. Även eventuell hemsida måste uppdateras så att det inte sker någon marknadsföring. De lagliga skyldigheterna som att betala skatt och deklarera får du dock självklart utföra. Du kan endast lägga din del av företag vilande. Om det finns flera ägare i företaget måste du dra dig ur företaget för att få rätt till ersättning. Du kan lägga ditt företag vilande en gång vart tredje år . Börjar du arbeta i ditt företag igen ses du som företagare. Du måste alltså driva företaget tre år innan du kan lägga det vilande på nytt. Behöver du söka ersättning innan det gått tre år måste din verksamhet läggas ner.

Egen uppsägning för företag

Att lägga ner ett lönsamt företag kan innebära 45 dagars avstängning. Ett företag anses vara lönsamt om inkomsten från företaget överstiger fyra prisbasbelopp. Du som ansöker om ersättning efter att ha lagt ner ett företag/lägger ett företag vilande kommer att få styrka varför företaget lagts vilande alternativt lagts ner.