Företag och a-kassa

Företag och a-kassa


A-kassan får inte användas för att driva mindre lönsamma företag eller till uppstart av företag. Det här innebär att ditt företag måste läggas ned eller läggas vilande innan du kan ha rätt till ersättning. Undantag är ett godkänd extraarbete eller ett godkänt deltidsföretag.

Vem är företagare?

För att bedömas som företagare ska dessa tre företagskriterier vara uppfyllda:
  • Driva näringsverksamhet
  • Vara personligt verksam i företaget
  • Ha väsentlig inflytande

Lägga företaget vilande

Att lägga företaget vilande innebär att du styrker att det inte sker någon verksamhet i företaget. Ditt företag får alltså fortfarande vara registrerat men du får inte arbeta någonting i det.

Du kan lägga ditt företag vilande en gång vart femte år. Börjar du arbeta i ditt företag igen ses du som företagare. Då måste det alltså gå fem år innan du kan lägga det vilande på nytt. Behöver du söka ersättning innan det gått fem år måste du lägga ned din verksamhet.

Tillfälliga regler under 2020 -2023

Regeringen har beslutat att företag som läggs vilande under 2020-2023 inte ska räknas med under fem års begränsningen.