21 februari 2020

Kategori: Nyheter
21 februari 2020,
 Off

Viktig information kring Arbetsförmedlingen och aktivitetsrapporterna

När du är anmäld på Arbetsförmedlingen och söker ersättning är det viktigt att du står till förfogande och söker och tar arbeten. Detta visar du genom att fylla i och lämna in dina aktivitetsrapporter i tid. Om du inte gör detta riskerar du att få sanktioner som kan påverka din a-kassa.

Ny kontrollenhet hos Arbetsförmedlingen

Sedan oktober 2019 har Arbetsförmedlingen skapat en ny kontrollenhet som granskar aktivitetsrapporterna. Detta arbete kommer att intensifieras i mars 2020. Vi har redan nu upplevt att många sökande råkar ut för en sanktion.

Viktigt att du söker arbeten

För att du inte ska råka ut för en sanktion vill vi därför informera dig om att det är viktigt att du lämnar in din aktivitetsrapport i tid, gärna så tidigt som möjligt i månaden. I normalfallet krävs det att du söker 6-20 arbeten eller har motsvarande aktiviteter. Det är även viktigt att du beskriver alla aktiviteter du gjort under månaden. Hur ditt arbetssökande i detalj ska gå till hittar du i den planering som du satt upp med Arbetsförmedlingen. Du ser denna under Mina sidor på Arbetsförmedlingen.

Om du inte följer Arbetsförmedlingens instruktioner

Du riskerar att få en sanktion som påverkar din ersättning om du inte följer Arbetsförmedlingens instruktioner. Dessa följer en stege där sanktionen ökar ju fler gånger du inte följt instruktionerna. Se illustration nedan.

Sanktionstrappan i Arbetslöshetsförsäkringen.

Comments are closed.