20 april 2017
20 april 2017,
 Off

Du som har tidigare skuld på medlemsavgift

Du som har gamla skulder för mars månad eller tidigare får använda ditt nya OCR-numer för aprils medlemsavgift. Detta nya
OCR-nummer är personligt just för dig.

Ingen medlemsavi för april?
Har du tidigare skulder men inte fått något nytt OCR-nummer eller avi för april? Då använder du vårt plusgirokonto 46 27 15-4 och anger ditt personnummer.

Comments are closed.