22 december 2021
22 december 2021,
 Off

Riksdagen har beslutat att tillfälligt sänka karensvillkoret. Under perioden 3 januari 2022- 2 januari 2023 är karensen två dagar istället för nuvarande sex. Har du fått beslut om sex karensdagar men inte hunnit fullfölja alla, är karensvillkoret uppfyllt om du från 3 januari 2022 avklarat två karensdagar.

Comments are closed.