30 april 2018
Kategori: Nyheter
30 april 2018,
 Off

Föreningsstämma 17 maj

Medlemmar inbjuds till föreningsstämma den 17 maj klockan 12:00. Innan stämman hålls ett extra valmöte för val av ombud.

Tid: Torsdagen den 17 maj klockan 12:00

Plats : Svenska Journalistförbundets lokaler på Vasagatan 50, Stockholm

Dagordningen enligt § 8 i a-kassans stadgar

Utdrag från stadgarna
Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska utfärdas senast två veckor före stämman och till extra föreningsstämma senast en vecka före stämman.
Kallelse till föreningsstämma ska ske dels skriftligen till varje ombud, dels genom annons på kassans webbplats. l kallelsen skall anges de ärenden som skall förekomma på stämman. Om förslag till ändring av kassans stadgar ska behandlas på stämman, ska det huvudsakliga innehållet i ändringen anges i kallelsen.Andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom genom annons på sätt som ovan angivits”

Comments are closed.