6 maj 2019
Kategori: Nyheter
6 maj 2019,
 Off

Föreningsstämma 23 maj

Medlemmar inbjuds till föreningsstämma den 23 maj klockan 12:00.

Tid: Torsdagen den 23 maj klockan 12:00

Plats : Svenska Journalistförbundets lokaler på Vasagatan 50, Stockholm

Dagordningen är enligt § 8 i a-kassans stadgar och ett förslag på ny skrivelse för kassans verksamhetsområde § 2 i kassans stadgar.

Utdrag från stadgarna
Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska utfärdas senast två veckor före stämman och till extra föreningsstämma senast en vecka före stämman.
Kallelse till föreningsstämma ska ske dels skriftligen till varje ombud, dels genom annons på kassans webbplats. l kallelsen skall anges de ärenden som skall förekomma på stämman. Om förslag till ändring av kassans stadgar ska behandlas på stämman, ska det huvudsakliga innehållet i ändringen anges i kallelsen. Andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom genom annons på sätt som ovan angivits”

Comments are closed.