23 maj 2022
23 maj 2022,
 Off

Medlemmar i Journalisternas a-kassa inbjuds till föreningsstämma och extra valmöte den 9 juni kl. 11.00. Stämman hålls digitalt via Teams. Före stämman hålles ett extra valmöte för fyllnadsval av ett ombud.

Anmälan till stämman sker via mejl till tomas.backlund@sjf.se. Välkommen!

Förslag till dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av sekreterare
 4. Val av justerare.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Upprop av ombud.
 7. Upprop av ej röstberättigade stämmodeltagare
 8. Kallelse till föreningsstämman.
 9. Fastställande av budget
 10. Årsredovisning 2021
 11. Revisionsberättelse 2021
 12. Fastställande av resultat- och balansräkning
 13. Fråga om ansvarsfrihet
 14. Val
  • av ledamot till styrelsen. (fyllnadsval, 2 år)
  • av ledamot till styrelsen. (omval, 3 år)
  • av valberedning. (2 år)
 15. Fastställande av arvode till styrelseledamöter.
 16. Övriga frågor
 17. Mötet avslutas

Comments are closed.