2 september 2016

Kategori: Nyheter
2 september 2016,
 Off

Förslag om förlängd möjlighet att deltidsstämpla

Från och med 2017 kan reglerna för den som är deltidsarbetslös komma att förändras om nästa års budget går igenom. Den nuvarande begränsningen på 75 dagar kan då istället bli en tidsbegränsning på 60 veckor, nästan dubbelt så lång tid som idag. – Det är bra att våra arbetslösa medlemmar får ersättning under en längre tid. Det ger en ökad ekonomisk trygghet medan de letar efter ett heltidsarbete, säger Stephen Lindholm, ordförande i Journalisternas arbetslöshetskassa.

I dag kan en deltidsarbetslös få ersättning i längst 75 dagar. Därefter ställs den arbetslöse inför valet att arbeta vidare med enbart en deltidslön eller att säga upp sig och få a-kassa på heltid. Begränsningen slår allra hårdast mot de som endast arbetar ett fåtal timmar i veckan, dessvärre ett vanligt fenomen för de deltidsarbetslösa i Journalisternas arbetslöshetskassa.
– Mer än hälften, 51 procent av våra medlemmar uppger att de är deltidsarbetslösa. De skulle gynnas av regeringens och V:s förslag om att förlänga möjligheten att deltidsstämpla, säger Stephen Lindholm, ordförande i Journalisternas arbetslöshetskassa.

Förslaget från regeringen och V innebär att den så kallade 75-dagarsregeln istället skulle bli en tidsbegränsning på 60 veckor, en dubblering av deltidsdagar för en deltidsarbetslös med en halvtidstjänst. Det nya förslaget finns med i förhandlingarna kring nästa års budget som presenteras den 20 september. Går förslaget igenom är det tänkt att nya tidsbegränsningen ska träda ikraft till första kvartalet 2017.

 

Comments are closed.