5 oktober 2022
5 oktober 2022,
 Off

I slutet av november byter vi ärendesystem. Du kan redan nu hjälpa oss och även dig själv genom att komma in med begärda uppgifter så snart du bara kan. Detta underlättar inte bara att ditt eget ärende blir klart snabbare utan du hjälper oss även att gå in i det nya systemet på ett smidigt och bra sätt. Du hittar de uppgifter vi har begärt av dig på din att göra lista på Mina sidor.

Comments are closed.