18 juni 2018
18 juni 2018,
 Off

Nya regler från 2 juli 2018

Från och med den 2 juli 2018 kommer det nya regler. De nya reglerna gäller karensvillkoret, pension och kring förtroendeuppdrag. 

Karensvillkoret minskas med en dag

Från den 2 juli sänks karensen med en dag. Du kommer då göra 6 dagars karens istället för dagens sju dagar.

Avdrag på ersättning endast vid uttag av pension

Idag sänks din ersättningsnivå till 65% och ett avdrag görs från din ersättning per dag. Detta görs även om du slutat ta ut pension. Från 2 juli kommer ett avdrag endast göras när du tar ut pension. Din ersättningsnivå kommer inte heller att sänkas till 65% utan din ersättningsnivå stannar kvar på 80%.

Vissa förtroendeuppdrag kan räknas som förvärvsarbete

Från den 2 juli kommer endast förtroendeuppdrag som enligt lag ger ledighet från en anställning att räknas som förvärvsarbete. Förtroendeuppdrag som inte ger ledighet enligt lag kan alltså inte räknas som förvärvsarbete.

Comments are closed.