27 november 2023
27 november 2023,
 Off

Från och med 1 januari 2024 ändras reglerna kring vilande företag. Du kommer då endast kunna lägga ett företag vilande en gång vart tredje år.

De tillfälliga reglerna om att kunna lägga ett företag vilande flera gånger som infördes under pandemin försvinner 31 december 2023. Från 1 januari 2024 kommer du endast kunna lägga ett företag vilande en gång var tredje år.

Vilande innebär ingen verksamhet
Att lägga företaget vilande innebär att du styrker att det inte sker någon som helst verksamhet i företaget. Det får inte ske något arbete och ingen marknadsföring. Det enda du får göra i ett vilande företag är de lagstadgade skyldigheterna såsom deklaration och inbetalning av skatt.

Vilande endast en gång vart tredje år
Tar du upp ett vilande företag måste du alltså driva det i tre år innan du kan lägga det vilande på nytt. Om du skulle behöva söka ersättning innan det gått tre år måste företaget alltså läggas ner helt för att du ska kunna få rätt till ersättning.

Comments are closed.