8 december 2020
8 december 2020,
 Off

Reglerna under 2021

Vi har haft ett turbulent år med många nya tillfälliga regler och många som sökt både medlemskap och ersättning. Nu väntar 2021 runt hörnet och vissa av de tillfälliga regler försvinner medan andra blir kvar. Vi vill därför förtydliga vad som gäller under 2021. Vi har fortfarande en ansträngd period och vi vill också poängtera att regler kan snabbt komma att läggas till eller förändras.  

Timmarna för arbetsvillkoret blir kvar  
Antalet timmar du behöver ha arbetat för att uppfylla ett arbetsvillkor och ha rätt till en ersättningsperiod blir kvar till december 2022. För att uppfylla ett arbetsvillkor krävs det alltså att du under en kvalifikationstid på 12 månader ska ha arbetat
– Minst 60 timmar/månad under minst 6 månader
– Minst 420 arbetade timmar under sex sammanhängande månader där ingen månad understiger 40 timmar.

Taket och golvet för ersättning blir kvar
Även taken och golven för dagpenningen, det vill säga vad du max och minst kan få per dag, blir kvar till 2022.
För den inkomstbaserade ersättningen gäller följande:
– Max 1200 kronor de första 100 dagarna, från dag 101 är det max 1000 kronor per dag
– Minst 255 kronor per dag

För grundbeloppet gäller följande:
– Max 510 kronor per dag
– Minst 255 kronor per dag

Inga extra medlemsmånader från januari 2021
Från januari 2021 räknas inte längre en medlemsmånad som fyra. Endast medlemsmånaderna mellan mars – december 2020 räknas som fyra.  

Medlemsvillkoret – arbetsvillkor inom medlemstiden
För att uppfylla medlemsvillkoret som krävs för att kunna få inkomstbaserade ersättningen måste man ha varit medlem i minst 12 månader och uppfylla ett arbetsvillkor inom tiden du varit medlem. Under 2020 har man inte behövt uppfylla arbetsvillkoret under tiden man varit medlem. Detta försvinner nu under 2021.

Behöver man använda medlemsmånader under 2020 kommer de att räknas som fyra månader var. Arbetsvillkoret behöver då inte heller ligga inom medlemstiden.   

Sex dagars karens från 4 januari 2021
Från den 4 januari 2021 kommer det åter att dras karens. Du som får en ny ersättningsperiod från 4 januari 2021 eller senare börjar alltså med sex dagars karens. Detta gäller även för dig som börjat din ersättningsperiod i aktivitetsstöd och får ersättning från a-kassan igen från 4 januari 2021.

Du som fick din ersättningsperiod under 2020 och har fått ersättning utbetald kommer det inte att dras någon karens från 4 januari 2021.

Vilande företag fler gånger även under 2021
Regeln om att lägga företaget vilande flera gånger kommer att gälla även under 2021. Gångerna du lägger företaget vilande under 2021 kommer alltså inte att räknas med i den normala femårsbegränsningen.

Vissa uppdateringar i sociala medier och hemsidor
Även undantaget att viss kundkontakt och uppdateringar av sociala medier och hemsidor kommer att vara kvar under2021.

Comments are closed.