16 februari 2015
16 februari 2015,
 Off

Självanställningsföretag är inte arbetsgivare

Enligt en dom från förvaltningsrätten ses inte självanställningsföretag som någon arbetsgivare. Förvaltningsrätten menar att dessa företag endast är en administrativ mellanpart mellan uppdragstagaren och dess uppdragsgivare.

I en dom har förvaltningsrätten konstaterat att ett självanställningsföretag, exempelvis Frilans Finans, Cool Company och Firmify,  är inte några arbetsgivare. De ses enligt förvaltningsrättens dom istället som en administrativ mellanpart mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren.

Förvaltningsrätten menar att en uppdragstagare som fakturerar via ett självanställningsföretag typiskt sett ska ses som en självständig uppdragstagare. Dessa ska enligt lagen likställas med en företagare. Om det däremot finns omständigheter i uppdraget som tyder på att uppdragstagaren istället är osjälvständig ska uppdragstagaren likställas med en anställd.

Comments are closed.