31 mars 2020
31 mars 2020,
 Off

Regeringen lättar upp villkoren i
a-kassan tillfälligt

Med anledning av pågående corona-kris presenterade regeringen den 30 mars förlag om tillfälligt förändrade regler i arbetslöshetsförsäkringen.

Under resten av året kan det bli lättare att få ersättning från a-kassan. Regeringen har lämnat förslag om att lätta upp villkoren och höja
a-kassetaket för att dämpa coronakrisens negativa effekter på den svenska ekonomin.

En medlemsmånad räknas som fyra
Varje medlemsmånad räknas som fyra månader under perioden mars-december 2020. Det betyder att du redan efter tre månaders medlemskap hos oss kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning, upp till 80 procent av din tidigare lön. I normala fall måste du ha varit medlem minst tolv månader.

Kravet på arbetad tid lättas upp
I normala fall måste du arbeta ungefär halvtid i ett halvår för att ha rätt till ersättning från oss. Nu räcker det om du har arbetat

  • minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna
  • eller totalt 420 timmar under en sammanhängande period av sex månader där ingen kalendermånad understiger 40 timmar

Karensavdraget tas bort
Mellan den 30 mars 2020 och den 3 januari 2021 kan du få ersättning från oss redan från den första arbetslösa dagen. I normala fall har du sex dagar karens utan ersättning innan du påbörjar en ny ersättningsperiod. Om du har fått karensavdrag efter den 30 mars kommer vi att justera det retroaktivt så snart som möjligt.

Ersättningstaket blir högre
Ersättningstaket kommer att höjas under perioden 13 april 2020 – 3 januari 2021. Storleken på ersättningen beror bland annat på hur mycket du har jobbat, vad du har tjänat och hur länge du har varit medlem i a-kassan.

  • Maxtaket för grundersättningen, det så kallade grundbeloppet höjs från 365 till 510 kronor
  • Maxtaket för den inkomstbaserade ersättningen höjs från 910 till 1200 kronor de första 100 dagarna.

Lättare för företagare att få ersättning
Du som driver ett eget företag kan ha verksamheten vilande under 2020 utan att det påverkar din rätt till ersättning från a-kassan i framtiden. I normala fall måste du ha arbetat i företaget under minst fem år innan du kan få ersättning från a-kassan på nytt om ditt företag är vilande . Däremot kan du alltid söka ersättning från oss om du lägger ner verksamheten helt.

Reglerna är tillfälliga

De här villkoren och ersättningsnivåerna gäller under en begränsad tid. Alla ärenden som vi handlägger efter att de slutat gälla omfattas av de vanliga reglerna.

Läs mer om förslaget

Att lätta upp villkoren i a-kassan är en av flera tillfälliga åtgärder som regeringen sätter in för att dämpa coronakrisens negativa effekter på den svenska ekonomin . Här kan du läsa mer om regeringens förslag.

Comments are closed.