3 juni 2016
3 juni 2016,
 Off

Veckans frågor vecka 22

Denna vecka har vi fått en del frågor kring Stampens rekonstruktion. I skrivande stund är det oklart vad som händer med företaget.

 Skulle Stampen gå i konkurs täcks innestående löner i vissa fall av lönegarantin. Hur lång tid denna räcker beror bland annat på lön, uppsägningstid och pengar som kan betalas ut. För att veta när du ska anmäla på arbetsförmedlingen behöver du veta hur länge garantin räcker. Om du söker ersättning kommer vi att behöva samtliga beslut om lönegarantin. Tid du fått utbetalning i lönegarantin räknas som förvärvsarbete.  

 Har du sedan tidigare fått ett avgångsvederlag och har skickat in arbetsgivarintyg och en kopia på överenskommelsen ska du ha fått information om hur lång tid avgångsvederlaget täcker lön.  I denna information framgår det även när du tidigast kan söka ersättning.

Har du inte skickat dessa uppgifter till oss rekommenderar vi dig att göra det för att få mer information om hur lång tid ditt avgångsvederlag räcker.

 

Comments are closed.